Bezzwrotna dotacja 23050 zł na założenie firmy

1,00 zł

inne


Bezzwrotna Nisko, dotacja Nisko, 23050 Nisko, założenie Nisko, firmy Nisko

Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze zaprasza do udziału projekcie oferującym bezzwrotne dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej pt.:
„Z POWERem do samozatrudnienia!”.

Projekt „Z POWERem do samozatrudnienia!” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Grupę docelową stanowi 120 osób (w tym 66 kobiet) spełniających następujące kryteria:
- osoby w wieku 18-29 lat,
- osoby posiadające status osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w urzędzie pracy,
- osoby zamieszkujące/uczące się na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu KC,
- osoby, które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Formularze rekrutacyjne można składać w terminie od 2.03 do 21.03.2022 r.
Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej:

www.dotacjazpowerem.altum.plWażne do: 2024.09.08, wyświetleń: 432

nr ogłoszenia: 22656